İÇ DENETİM BİLDİRİM HATTI

Okyanus Çorap etik ilkeleri ile çalışma ahlakını özümsemiş her Okyanus Çorap çalışanı;

Okyanus Çorap bünyesinde şirket varlıklarını, mali yapıyı, iş ortamını ve şirket itibarını olumsuz yönde etkileyen/etkileyecek kurum içi ve/veya kurum dışı suistimal, hırsızlık, rüşvet veya etik olmayan diğer davranışlara şahit olması ya da duyması halinde; aşağıdaki form üzerinden bildirimde bulunmalıdır.

Bildirim yapan kişilerin isim, telefon, e-mail gibi kendilerine ulaşılmasını sağlayacak herhangi bir bilgi verme zorunluluğu bulunmaz. Ancak, dileyen kişiler bu bilgileri verebilir.

 

– Bildirim yapan kişiler her şartta ve durumda gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez –

 

Bildirim yazısı hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

  • Bildirim içeriği net olmalıdır.
  • Bildirim konusu eylemin ihtimali belirtilmelidir.
  • Bildirim konusu eylemi gerçekleştiren/karışan kişi/kişiler belirtilmelidir.
  • Bildirim konusu eyleme dair somut kanıtlar (olay tarihi, tutarı vb., fatura, evrak) veya bu kanıtlara ulaşılmasını sağlayacak bilgiler verilmelidir.

 

İHBAR HATTI FORMU


[recaptcha]